1. تمدید مهلت ارسال مقالات و پایان نامه برتر
مهلت ارسال مقالات دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب تمدید شد.
2. نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت برگزار شد.
3. برگزاری پنجمین جلسه شورای هماهنگی همایش
پنجمین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب برگزار گردید.
4. اطلاعیه دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو درباره دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو با صدور نامه ای کلیه شرکتها و دفاتر مجموعه تابعه خود را به شرکت در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب دعوت نمود.
5. برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری همایش با حضور نمایندگان آبفا و شرکت مدیریت منابع آب ایران
جلسه شورای سیاست گذاری همایش با حضور نمایندگان آبفا و شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید.
6. ثبت دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به ثبت رسید.
7. چهارمین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
چهارمین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب برگزار شد.
8. برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
سومین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب روز سه شنبه 25مرداد در سالن شورای دانشکده عمران دانشگاه تهران برگزار شد.
9. جلسه مشترک رئیس انجمن آب و فاضلاب و رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
جلسه مشترک رئیس انجمن آب و فاضلاب با رئیس دانشکده مهندسی شیمی برگزار شد.
10. برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی همایش
دومین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت برگزار شد.
11. برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف
اولین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف روز یکشنبه 19 خرداد 1398 از ساعت 14 الی 16 در محل دبیرخانه همایش در کرسی یونسکو در بازیافت آب تشکیل شد.
12. ملاقات نمایندگان انجمن با معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب
روز یکشنبه 12 خرداد 1398 جلسه ای با حضور آقایان دکتر تابش و مهندس قانع، رئیس و نایب رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران با آقای مهندس کشفی، معاون محترم بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب در محل دفتر ایشان برگزار شد.