قرار گرفتن ایران در اقلیم گرم و خشک، پایین بودن میانگین بارش سالانه، رشد فزاینده جمعیت کشور، نرخ بالای تبخیر از منابع آبی سطحی، گسترش شهرنشینی و تغییر الگوی زندگی منجر به ایجاد مشکلات اساسی در حوزه آب‌شده که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را متأثر نموده است. از سوی دیگر، توزیع مکانی نزولات جوی به‌گونه‌ای است که امکان بهره‌برداری مناسب و بهینه از این منابع را با چالش مواجه ساخته است. آمارها حاکی از آن است که بیش از سه‌چهارم حجم بارش سالانه، تنها در یک‌چهارم از پوشش جغرافیایی کشور رخ‌داده و توزیع زمانی آن نیز مطابق با فصول پر مصرف نیست. درنتیجه بخش عمده‌ای از منابع طبیعی آب در کشور بلااستفاده بوده و به هدر می‌رود. همگان بر این نکته باور دارند که منابع آبی کشور پاسخگوی میل فزاینده مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای نسل‌های آتی نیست. لذا مدیریت مصرف به منظور افزایش بهره‌وری آبی و حتی الامکان کاهش میزان آب مصرفی و روی آوردن به منابع آبی نامتعارف نظیر پساب‌ها و استفاده از فناوری‌های بازیافت آب، برای تولید ارزش بیشتری از کالاها و خدمات، تنها راه پیش‌ رو برای جبران بخشی از نگرانی‌های مربوط به محدودیت منابع آب محسوب می‌شود.

از این رو، رویکرد اصلی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب،کاهش هدررفت و بازیافت در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این همایش، فراهم نمودن بستری جهت توسعه همکاری‌های علمی در میان بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، صنعتی و مدیریتی کشور در حوزه آب و فاضلاب و همچنین تبادل نظر بین متخصصین و صاحب‌نظران حوزه هدررفت و بازیافت آب کشور است.

تجربه موفق انجمن آب و فاضلاب ایران در برگزاری نخستین همایش ملی مدیریت مصرف و دستاوردهای ارزنده این همایش که در سال 1396 برگزار شد و سابقه کرسی یونسکو در بازیافت آب در بحث مدیریت مصرف و بازیافت در بخش‌های شهری، صنعتی و کشاورزی، این نوید را می‌دهد که دومین همایش ملی مدیریت مصرف بتواند صرفا از قالب یک رویداد علمی دانشگاهی خارج شده و با درگیر نمودن همه ذی‌نفعان، گامی روبه جلو در پیوند دانشگاه و صنعت در بخش آب و فاضلاب داشته باشد.

امید است که بتوان با مشارکت سازنده تمامی صاحب‌نظران و ذی‌نفعان این حوزه، ایران سرفراز را از دستاوردهای این رویداد ملی، منتفع نماییم.

محمدحسین صراف زاده- دبیر همایش