کلیه افراد حقوقی اعم از شرکتهای آب و فاضلاب و یا دیگر شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی که مایل به حمایت مالی از همایش می باشند می‌توانند فرم مربوط به انجام حمایت مالی را تکمیل و از طریق سایت بارگذاری نمایند. مبلغ حمایت نیز از طریق درگاه اینترنتی انجمن قابل واریز است. خواهشمند است تصوی فیش واریزی را به ایمیل دبیرخانه به نشانی info@iwwa-conf.ir ارسال فرمایید.

همچنین سطوح حمایت از حامیان دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت مطابق جدول زیر خواهد بود:

 

 

تذکر مهم: لطفا در هر نوع پرداخت، حتما عبارت "بابت حمایت مالی از دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت" درج شود.