نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
1398-06-26

نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز 25 شهریورماه در دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور اعضای محترم کمیته علمی برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیت های صورت گرفته در دبیرخانه، گزارشی نیز از مقالات ارسال شده و همچنین پروپوزال های کارگاه های تخصصی توسط دبیر علمی همایش، سرکار خانم دکتر نظیف، به کمیته علمی ارائه شد. همچنین در مورد نقشه راه علمی همایش شامل عناوین کارگاه‌ها، میزگردهای تخصصی، کلینیک صنعت و سخنرانی‌های کلیدی اعضا به بحث و تبادل نظر پرداخته و پیشنهادات ارائه گردید.