اطلاعیه دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو درباره دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
03 شهریور 1398

دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو با صدور نامه ای کلیه شرکتها و دفاتر مجموعه تابعه خود را به شرکت در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب دعوت نمود. در این راستا، سرکار خانم دکتر زهرایی مدیر محترم دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو با ارسال نامه پیوست ضمن معرفی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب به‌عنوان همایش تحت حمایت وزارت نیرو، از شرکتهای تابعه خواست تا نمایندگانی را جهت شرکت در این همایش معرفی نمایند. شایان ذکر است که سرکار خانم دکتر زهرایی طی حکمی از سوی آقای دکتر خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو به عنوان نماینده وزارت نیرو در شورای سیاست‌گذاری همایش نیز معرفی شده اند.