بهترین مقالات پوستری

محور

نویسندگان

عنوان

کد مقاله

مدیریت مصرف آب

عیسی ولی اصیل، محمدحسین صراف زاده

بررسی میزان مصرف آب در واحدهای پتروشیمی تولیدکننده اوره با نگاه ویژه به پتروشیمی لردگان

1258

هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب

جواد نوروزی، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، ایمان مصلحی

مروری بر مطالعات پیشین در تعیین مصرف شبانه آب مشترکین خانگی

1226

هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب

هاشم کوچک زاده دندانساز، محمد سلطانی اصل، امیر جنیدی

مدلسازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب به منظور کاهش نشت در شبکه های توزیع آب روستایی شهرستان بینالود

1054

بهترین مقالات شفاهی

هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب

آسیه سادات ملاباشی، هاشم امینی، ناصر اکبری، احمد محمودی

بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار بر دقت اندازه گیری کنتورهای مکانیکی آب خانگی

1249

مدیریت مصرف آب

سید احمدرضا شاهنگیان، مسعو تابش، هانیه صفرپور، ملیکا خاشعی، مهناز عباسی

الزامات و ضرورت های ارائه یک چارچوب یکپارچه و جامع در ارزیابی سیاستهای مدیریت تقاضای آب شهری

1070

کاهش مصرف و ارتقا بهره وری آب در بخش صنعت

مهدیه کلهری، بابک خورسندی، محمد قیاسوند

تحلیل و بررسی استاندارد برچسب آب ایران و مقایسه آن با استاندارد کشورهای پیشرو

1163

هوشمندسازی شبکه های توزیع آب

شروین جمشیدی

رویکردها و الزامات هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهری

1308

مدیریت فاضلاب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت

فرهاد میثمی، سید محمد تفضلی، حسین اسماعیلیان

ساماندهی، انتقال و تصفیه سپتاژ شهری مشهد

1196

مدیریت مصرف آب

رحمت اله آقا بابایی، بهرام پولادرگ

تاثیر اقدامات فرهنگی در کاهش مصرف آب

1075

هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب

سمیه همتی، رضا پوررجب، مهدی زماندار

ارزیابی هدررفت واقعی و تحلیل اقتصادی آن به روش حداقل جریان شبانه، مطالعه موردی: مجتمع آبرسانی جامکاران از توابع شهرستان پیشوا-بهار 1397

1221

کاهش مصرف و ارتقا بهره وری آب در بخش صنعت

ناصر رسول پور هدایتی، حسن رستم پور، حمیدرضا فرجی

راهکارهای کاهش مصرف آب و حجم پساب در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

1272

مدیریت مصرف آب

حسن مرادی، علی سیدزاده، جابر زراعتی، احسان الهی

ارزیابی و تعیین میزان دقیق مصرف سرانه کل و سرانه مصرف در کاربری های مختلف شهر بیرجند

1277

هوشمندسازی شبکه های توزیع آب

محمدحسین مسعودی، فرزاد جهان مرد

رتبه ندی مخازن ذخیره با توجه به شاخص اطمینان پذیری شبکه توزیع (مطالعه موردی منطق 4 آبفای شیراز)

1286

فناوریهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

فاطمه پزیرش، امین سالم، شیوا سالم

سنتز هیدروکسی آپاتیت از پوست تخم مرغ به روش سنتز احتراقی و کاربرد آن در تصفیه پساب های صنعتی آلوده به رنگ آبی دیسپرس

1224

استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن

الهام محمدیان، سید ابراهیم هاشمی گرم دره، مریم وراوی پور

تاثیر کاربرد لجن فاضلاب روی برخی از خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط کشت گلخانه ای گل آفتابگردان زینتی

1169