جهت ثبت نام در کارگاه های آموزشی، خواهشمند است به نوع کارگاه و زمان آن توجه داشته باشید.

پس از انتخاب کارگاه های مورد نظر، جهت پرداخت هزینه کارگاه، از درگاه پرداخت اینترنتی انجمن آب و فاضلاب ایران اقدام فرموده و رسید پرداخت را برای دبیرخانه ارسال بفرمایید.

لازم به ذکر است که در صورت ثبت نام در همایش، شرکت در کارگاه‌های آموزشی مشمول تخفیف 50 درصدی خواهد شد.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

20 آذر 1398
16:30-18:30

2,000,000

ریال
ظرفیت: 30
معصومه مهدی بادی

20 آذر 1398
14:30-18:30

3,500,000

ریال
ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 3
کاوه حریری اصلی

20 آذر 1398
16:30-19:30

3,500,000

ریال
شرکت کنندگان: 1
ستار صالحی

20 آذر 1398
14:30-19:30

2,000,000

ریال
ظرفیت: 30
مهدی علیخاصی

20 آذر 1398
14:30-16:30

2,000,000

ریال
ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 3
مهدی کمیلی/ ایمان مصلحی/ محمدرضا جلیلی قاضی زاده

20 آذر 1398
14:30-18:30

3,500,000

ریال
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 1
سعید آزاده مافی

20 آذر 1398
14:30-16:30

2,000,000

ریال
ظرفیت: 35
شرکت کنندگان: 1
امیر حسین زاده یزدی

20 آذر 1398
08:30-12:30

3,500,000

ریال
ظرفیت: 40
علیرضا حسن اقلی/ بهمن یارقلی

20 آذر 1398
08:30-18:30

5,000,000

ریال
ظرفیت: 20
زهرا اکبری

20 آذر 1398
14:30-16:30

2,000,000

ریال
ظرفیت: 40
مهدی قنبریان/ نعمت رادفر

20 آذر 1398
14:30-18:30

3,500,000

ریال
ظرفیت: 40
غلامرضا شقاقی

20 آذر 1398
16:30-19:30

3,500,000

ریال
ظرفیت: 30
زهرا اطاعتگر/دادمهر فائزی رازی/ شهیر کنعانی/ اصغر جهانی بهنمیری

20 آذر 1398
14:00-19:30

5,000,000

ریال
دانشگاه تهران
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 3
فرشید پژوم شریعتی

19 آذر 1398
16:30-19:30

3,500,000

ریال
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 1
بهمن شریف زاده
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.