دبیرخانه همایش:

تهران- ضلع شرقی دانشگاه تهران- خیابان قدس- کوچه فردانش- پلاک 11- واحد 8- کرسی یونسکو در بازیافت آب

تلفن: 88970375-021

فکس: 88974639-021

پست الکترونیک کرسی: ucwr@ut.ac.ir

پست الکترونیک همایش: info@iwwa-conf.ir

 

جهت ارتباط با دبیرخانه دائمی همایش به اینجا مراجعه کنید.نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.