ثبت دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
1398-05-21

دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت به تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رسیده و در این پایگاه به ثبت رسید. کد اختصاصی همایش در این پایگاه 94724-98190 می‌باشد.