برگزاری کارگاه‌های تخصصی مربوط به حوزه مدیریت مصرف آب، از جمله برنامه های جانبی بوده که در حاشیه دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب برگزار میشود. 

 جهت ثبت نام در هریک از کارگاه های مورد نظر، از اینجا اقدام بفرمایید.

شایان ذکر است که کلیه کارگاه ها روز 20 آذرماه 98 برگزار خواهند شد.

عناوین کارگاه‌های آموزشی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب به شرح زیر است:

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس (مدرسان)

زمان برگزاری

نوع کارگاه

1

تجربیات خدمات آب شهری ژاپن در راستای توسعه پایدار با تمرکز بر مدیریت دارایی

معصومه مهدی بادی

16:30-18:30

1

2

ضربه قوچ و نشت

کاوه حریری اصلی

14:30-18:30

2

3

تعیین اولویت های بازسازی و سیاست های مرتبط در شبکه های توزیع آب

ستار صالحی

16:30-19:30

2

4

مدیریت مصرف آب واحدهای صنعتی و مناطق شهری با پیاده سازی نظام مداربسته آب به کمک روش های بهینه سازی

محمدحسین صراف زاده

علی­محمد سهل الدین

هاشم اصغرنژاد

مصطفی باور

14:30-18:30

2

5

بررسی مشکلات و مسائل جیره بندی در شبکه های توزیع آب شهری و تجربیات خروج از جیره بندی در شهر بوشهر

مهدی علیخاصی

16:30-19:30

1

6

قرارداد های کاهش هدررفت آب

مهدی کمیلی

14:30-16:30

1

7

مکانیزم های اندازه گیری جریان در صنعت آب، خطاها و استاندارها و عوامل کلیدی

سعید آزاده مافی

14:30-18:30

2

8

تشریح روش های مختلف اجرای پروژه های کاهنده مصرف و اثربخشی های آن ها در کاربری های مختلف

امیر حسین زاده یزدی

14:30-16:30

1

9

مدیریت زهاب های کشاورزی؛ رهیافتهایی در جهت کاهش تولید و ارتقا کیفیت زهاب ها

علیرضا حسن­اقلی

بهمن یارقلی

8:30-12:30

2

10

کارگاه عملی طیف سنج جذب اتمی

زهرا اکبری

8:30-18:30

3

11

استفاده مجدد از پساب شهری در نیروگاه ها

مهدی قنبریان

نعمت رادفر

14:30-16:30

1

12

برنامه ایمنی فاضلاب

غلامرضا شقاقی

14:30-18:30

2

13

تبیین استاندارد ملی کیفی پساب جهت استفاده در مصارف مختلف

زهرا اطاعتگر

دادمهر فائزی راضی

شهیر کنعانی

اصغر جهانی بهنمیری

16:30-19:30

2

14

کارگاه آموزشی آشنایی با فناوری بیوراکتور غشایی در تصفیه پساب­های شهری و صنعتی (پارامترهای طراحی)

فرشید پژوم شریعتی

14:30-20:30

3

15

آشنایی با روش های تاسیس، ارزیابی، تشخیص صلاحیت و حمایت ها از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

بهمن شریف زاده

16:30-19:30

2