سیویلیکا

سیویلیکا

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

انجمن هیدرولیک ایران

انجمن هیدرولیک ایران

وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کرسی یونسکو در بازیافت آب

کرسی یونسکو در بازیافت آب

موسسه آب

موسسه آب

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری

مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران

آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

مرکز رشد و کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای شهری

مرکز رشد و کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای شهری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انجمن مهندسی شیمی ایران

انجمن مهندسی شیمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران

فومن شیمی

فومن شیمی

شرکت پلیمر آریا ساسول

شرکت پلیمر آریا ساسول

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

شرکت طلایه داران صنعت فرآیند

شرکت طلایه داران صنعت فرآیند

بنیاد علمی آموزشی قلم چی

بنیاد علمی آموزشی قلم چی

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

شرکت مهندسین مشاور آبران

شرکت مهندسین مشاور آبران

شرکت پتروشیمی غدیر

شرکت پتروشیمی غدیر

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان