دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با دو بازدید تخصصی از شرکت  بلندای صنعت جهان افراز در شهر قم و تصفیه‎ خانه فاضلاب اکباتان و تصفیه خانه آب شماره ۲ تهران در روز پنجشنبه 21 آذرماه به پایان رسید.