جلسه مشترک رئیس انجمن آب و فاضلاب و رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
1398-04-22

جلسه مشترک هماهنگی جهت برگزاری همایش باحضور آقای دکتر تابش رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران، آقای دکتر موسویان رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران و آقای دکتر صراف زاده دبیر همایش در محل دفتر دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در تاریخ دوشنبه 17 تیر 98 برگزار شد و هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری هرچه بهتر دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب بین دو برگزارکننده اصلی صورت گرفت. همچنین سطح تعهدات هریک از طرفین در برگزاری همایش مشخص گردید.