برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری همایش با حضور نمایندگان آبفا و شرکت مدیریت منابع آب ایران
21 مرداد 1398

جلسه شوری سیاست‌گذاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز یکشنبه 20 مرداد در دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه که با حضور آقایان مهندس سیدزاده و وکیلی، نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مهندس جهانی نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید، ابتدا گزارشی از عملکرد دبیرخانه همایش از زمان تشکیل ارائه شد و سپس آقای دکتر تابش رئیس شورای سیاست گذاری همایش و رئیس جلسه به توضیح برنامه‌های کلان همایش پرداخت.

در انتها مقرر گردید که نمایندگان آبفا و شرکت مهندسی منابع آب ایران در راستای اطلاع رسانی به دبیرخانه همایش کمک نموده و همچنین رئوس مطالب موردنظر خود را جهت برگزاری کارگاه و نشست های تخصصی به کمیته علمی پیشنهاد نمایند. همچنین پیشنهاد گردید که مکاتبات با وزارت نیرو و وزارت صنعت جهت معرفی یک نماینده در شورای سیاست گذاری همایش صورت پذیرد.